BIỂU HIỆN DA HƯ TỔN

 • Nhạy cảm: dễ bị phản ứng khi môi trường thay đổi hoặc sử dụng mỹ phẩm.
 • Dễ kích ứng: thường xuyên phản ứng với cả sản phẩm chăm sóc da và những nhân tố bên ngoài.
 • Bong tróc da: da khô, hay bong tróc 
 • Mất khả năng đề kháng: thường xuyên phản ứng với cả sản phẩm chăm sóc da và những nhân tố bên ngoài.
 • Da nổi mao mạch, chỉ đỏ: da mỏng, đỏ, nổi mao mạch.
 • Da nhạy cảm, dễ kích ứng: phản ứng với dị ứng nguyên trong các sản phẩm chăm sóc da hàng ngày và trong môi trường.

NGUYÊN NHÂN 

CÔNG DỤNG

ÊTREBELLE – GIẢI PHÁP TRỊ LIỆU Y KHOA CHUYÊN BIỆT CHO LÀN DA HƯ TỔN

etre

  KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

  Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

  PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

  CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

  CAM-KET
  GIAO-HANG

   Chia sẻ